Driving school theory exam test

Topics

All topics

1. Vispārīgie jautājumi

2. Gājēju un pasažieru pienākumi

3. Transportlīdzekļu vadītāju pienākumi

4. Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi īpašos gadījumos

5. Transportlīdzekļa vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma

6. Ceļu satiksmes regulēšana

7. Braukšanas sākšana un braukšanas virziena maiņa

8. Transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves

9. Braukšanas ātrums, distance un intervāls

10. Apdzīšana, samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli un apsteigšana

11. Apstāšanās un stāvēšana

12. Braukšana krustojumos

12.1. Regulējami krustojumi

12.2. Neregulējami krustojumi

13. Ceļu satiksme dzīvojamās zonās

14. Gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas

15. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana

16. Ārējās apgaismes ierīču lietošana

17. Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana

18. Transportlīdzekļu vilkšana

19. Pasažieru pārvadāšana

20. Kravas pārvadāšana

21. Mācību braukšana

22. Papildu prasības velosipēdu vadītājiem

23. Papildu prasības pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem

24. Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un aprīkojums

25. Transportlīdzekļu numura zīmes, pazīšanas zīmes, brīdināšanas ierīces un apzīmējumi

26. Ceļa zīmes, ceļa apzīmējumi un to raksturojums

26.1. Brīdinājuma zīmes

26.2. Priekšrocības zīmes

26.3. Aizlieguma zīmes

26.4. Rīkojuma zīmes

26.5. Norādījuma zīmes

26.6. Servisa zīmes

26.7. Virzienu rādītāji un informācijas zīmes

26.8. Papildzīmes

27. Ceļa apzīmējumi

28. Noslēguma jautājumi

- Select topics -
Begin test
Question: 1
Time:
Full training

Create an application or conclude agreement

Choose a category
Choose a city, district
Choose your nearest branch
Choose the language and time of the lesson
Ask a question

Thank you for your question!

The administration will contact you shortly!

Report a mistake!

Thank you for your suggestion!

We will contact you if we have any questions.
We will review the suggestions carefully and make adjustments.