Auto apdrošināšana - OCTA, KASKO un bonus - malus sistēma

11 Jūn, 2014
Auto apdrošināšana - OCTA, KASKO un bonus - malus sistēma

Katram transporta līdzekļa vadītājam saistošs ir jautājums par transporta līdzekļa apdrošināšanas iespējām, un to, kādos gadījumos šī apdrošināšana ir noderīga. Lielākā daļa ir dzirdējusi tādus nosaukumus kā „OCTA” un „KASKO”, bet nereti neizprot šo apdrošināšanas polišu darbības būtību. Tieši to pašu var attiecināt uz bonus - malus sistēmu. Šajā rakstā izskaidrosim, kādas ir atšķirības starp OCTA un KASKO, iepazīstināsim ar bonus – malus darbības principiem, un sniegsim padomus par auto apdrošināšanas polišu iegādi. Zinošs transporta līdzekļa vadītājs vienmēr ir ieguvējs!

 

OCTA - obligāta apdrošināšanas polise

OCTA ir OCTA ir sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Eiropas Savienībā ir noteikts, ka OCTA polise ir nepieciešama ikvienam mehāniskajam transportlīdzeklim un piekabēm, kas piedalās ceļu satiksmē un ir reģistrēti CSDD vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā. OCTA polise, kas izsniegta Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim, ir derīga visā Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē. Ja vēlies doties uz Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Baltkrieviju, Izraēlu, Irānu, Krieviju, Maroku, Moldovu, Maķedoniju, Melnkalni, Tunisiju, Turciju vai Ukrainu, ir jāiegādājas Zaļā karte.

Ja transportlīdzekļa vadītāja vainas dēļ ir noticis ceļu satiksmes negadījums un ir bojāts citas personas īpašums vai veselība, zaudējumus sedz apdrošināšanas kompānija, nevis vainīgais autovadītājs. OCTA cenu nosaka vairāki faktori, piemēram, autovadītāja negadījumu vēsture, vecums, dzīvesvieta un automašīnas marka.

Ja transporta līdzeklis tiek vadīts bez šīs polises, tiek pārkāpts likums. 2014. gada pirmajos 3 mēnešos par braukšanu bez OCTA ir sastādīti 2528 administratīvā pārkāpuma protokoli, soda apmērs kopsummā sastāda jau 278 631 Eiro. Par braukšanu bez OCTA tiek piemērots kāds no 2 soda veidiem:

 • Fiziskām personām no 85 – 120 EUR
 • Juridiskām personām no 300 – 450 EUR

Papildus tam, par braukšanu bez OCTA tiek piešķirti arī 2 soda punkti, kuri ilgtermiņā var atstāt personu bez vadītāja apliecības. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, braucot pa Latviju, OCTA polise līdzi nav jāņem. Ceļu policija pārbauda polises spēkā esamību datu bāzē pēc automašīnas reģistrācijas numura. Turpretī - braucot uz ārzemēm, OCTA polises oriģinālam ir jābūt līdzi.

Octa apdrošināšana

 

Bonus – malus: apdrošināšanas risku vērtēšanas sistēma

Šajā sistēmā automātiski tiek iekļauti visi OCTA īpašnieki, un bonus – malus ir viens no galvenais kritērijiem pēc kura tiek aprēķināta OCTA cena. Bonus – malus ir transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas risku vērtēšanas sistēma, pēc kuras vadās apdrošināšanas sabiedrības, kad tiek aprēķinātas atlaides vai piemaksas OCTA polisei.

Pastāv 17 bonus - malus klases (1.-zemākā, 17. – augstākā):

 • 1. līdz 5. – malus jeb paaugstināta riska klases, kas pienākas tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas ir ceļu satiksmes negadījumu izraisītāji;
 • 7 līdz 17. – bonus jeb pazemināta riska klases, kas pienākas disciplinētiem autovadītājiem, kas regulāri pērk OCTA polises un nav ceļu satiksmes negadījumu izraisītāji;
 • 6. – sākuma bonus-malus klase bez noteikta riska, kas pienākas jebkuram transporta līdzeklim, kam OCTA polise tiek pirkta pirmo reizi.

Autoīpašnieka bonus - malus klasi neietekmē apdrošinātāja maiņa, jo tā tiek aprēķināta transportlīdzekļa īpašniekam (fiziskai vai juridiskai personai) vai atsevišķos gadījumos, piemēram, līzinga gadījumā, transportlīdzekļa turētājam (fiziskai vai juridiskai personai) neatkarīgi no apdrošinātāja, ar kuru ir slēgts apdrošināšanas līgums. Transportlīdzekļa piederība bonus-malus klasei tiek noteikta automātiski, izvērtējot vienam īpašniekam piederošo visu vienas kategorijas transportlīdzekļu apdrošināšanas vēsturi. Ja īpašniekam pieder vairāki viena veida transporta līdzekļi (piemēram, vieglie auto), tad visiem tiek aprēķināta vienota bonus - malus klase. Ja autoīpašniekam pieder vairāki dažādu kategoriju transportlīdzekļi, piemēram, gan vieglās automašīnas, gan kravas auto, tad bonus - malus klases var atšķirties, un katras kategorijas transportlīdzeklim tā būs cita.

Ir 2 galvenie izvērtēšanas kritēriji:

 • ceļu satiksmes negadījumu skaits pēdējo 11 gadu laikā, par kuriem pieņemts LTAB vai apdrošināšanas sabiedrības lēmums par atlīdzības izmaksu, identificējot transportlīdzekļus pēc īpašnieka vai turētāja personas koda (fiziskām personām) vai uzņēmuma (juridiskām personām) reģistrācijas numura;
 • apdrošināšanas laiks 11 gadu laikā – kopējo dienu skaits, par kurām pirktas polises.

Lai būtu iespējams aprēķināt paaugstinātu bonus-malus klasi, transportlīdzeklim jābūt apdrošinātam vismaz 275 dienas gadā - pretējā gadījumā transportlīdzeklim saglabājas sestā jeb sākuma klase. Reizi gadā (15. septembrī) bonus – malus klase tiek automātiski pārrēķināta.

 

Ņem vērā šīs bonus – malus nianses:

 • bonus – malus klases noteikšanai nav tieša sakara ar vadītāja uzkrāto soda punktu skaitu, jo to ietekmē negadījumi, kuru rezultātā tikusi izmantota apdrošināšana (iestājies apdrošināšanas gadījums);
 • paaugstināt klasi var regulāri apdrošinoties un neizraisot ceļu satiksmes negadījumus;
 • par katru gada laikā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu, kurā tiek pieņemts lēmums par atlīdzības izmaksu cietušajai personai, transportlīdzekļa īpašnieks zaudē pirms tam aprēķināto klasi: viens negadījums klasi samazina par 30 %, divi par 50%, trīs par 80 %, bet pēc ceturtā negadījuma autovadītājs automātiski iekļūst pirmajā – augstākajā riska klasē;
 • ja noticis ceļu satiksmes negadījums, kuru izraisījis viens no tiem, tas ietekmē vērtējumu arī visiem pārējiem īpašumā esošajiem viena veida transporta līdzekļiem;
 • ja avārijas rezultātā tiek noteikta dalītā atbildība, klase tiek samazināta abiem iesaistītajiem īpašniekiem;
 • gadījumos, kad avārijā iesaistīts vadītājs, kurš nav spēkrata īpašnieks, atbildība tik un tā attiecas uz transporta līdzekļa īpašnieku (tiks ietekmēta viņa īpašumā esošo spēkratu klase);
 • ja transporta līdzeklis tiek nomainīts pret tāda paša veida spēkratu, tiek piešķirta tā pati klase – to neietekmē arī tā izlaiduma gads un marka.

 

KASKO – nav obligāta, bet ļoti noderīga

KASKO nav obligātā transportlīdzekļu apdrošināšanas polise. Neskatoties uz to, tā ir ļoti noderīga un pat vajadzīga, jo sedz zaudējumus, kas ir radušies satiksmes negadījuma rezultātā neatkarīgi no vainīgā, kā arī transportlīdzekļa zādzības vai bojājuma gadījumā. OCTA polise paredz zaudējumu atlīdzību tikai trešajām personām, kuras cietušas Tavas rīcības dēļ, bet nesegs zaudējumus, kas radušies Tavam transportlīdzeklim negadījuma vai citu iemeslu dēļ. Šo zaudējumu segšanu nodrošina KASKO apdrošināšanas polise. Atkarībā no apdrošināšanas kompānijas, ir iespēja izvēlēties apdrošināšanas līguma darbības teritoriju: Eiropa ar NVS, Eiropa bez NVS, Baltija vai Latvija.

KASKO apdrošināšanas objekts ir visa veida sauszemes transportlīdzekļi – vieglās un kravas mašīnas, autobusi, motocikli, visu veidu piekabes un traktortehnika. Vienlaicīgi ar transportlīdzekli ir iespējams apdrošināt autovadītāju un pasažierus nelaimes gadījumam. Atšķirībā no OCTA, KASKO polise neapdrošina transportlīdzekļa vadītāja civiltiesisko atbildību, tāpēc OCTA tik un tā ir obligāta, neskatoties uz jau esošo KASKO polisi.

Pirms iegādāties KASKO ir jāizvērtē izvēlētā apdrošinātāja līguma nosacījumi, jo tie var paredzēt gadījumus, kad auto apdrošināšanas kompānijai ir tiesības kompensāciju ievērojami samazināt vai pat pilnībā atteikties no tās izmaksāšanas. Piemēram, šāda rīcība var tikt paredzēta vairākos gadījumos:

 • CSN notika, ievērojami pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu;
 • CSN notika, piedaloties transportlīdzeklim, kuram nebija tiesību piedalīties ceļu satiksmē (piemēram, savlaicīgi nebija izieta tehniskā apskate);
 • transportlīdzekļa vadītājs patvaļīgi pameta CSN vietu;
 • pēc CSN transportlīdzekļa vadītājs izvairās no savlaicīgas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu esamību asinīs pārbaudes;
 • transportlīdzekļa vadītājs izraisīja CSN, atrodoties alkohola apreibumā vai narkotisko vielu ietekmē;
 • avāriju izraisīja persona, kurai transportlīdzekļa īpašnieks uzticējā savu automašīnu, ja tai nav vadītāja apliecības.

KASKO atlīdzina zaudējumus šādos gadījumos: satiksmes negadījumi; dabas stihiju postījumi; krītošu priekšmeti/vielu nodarītie zaudējumi; trešās personas ļaunprātīga rīcība; zaudējumos, kas saistīti ar transporta līdzekļa zādzību. Jāatceras, ka Tava drošība nav atkarīga tikai no Tavām braukšanas prasmēm, bet arī pārējiem satiksmes dalībniekiem, tāpēc KASKO polise ir īpaši noderīga!

KASKO apdrošināšana

 

Iegādājoties KASKO, pievērs uzmanību šādiem līguma nosacījumiem:

 • riskiem, kurus sedz izvēlētā polise;
 • gadījumiem, kad KASKO apdrošināšanas atlīdzības maksa var tikt pilnībā vai daļēji atteikta (piemēram, dalība sacensībās, braukšana alkohola reibumā);
 • cik ilgā laikā apdrošinātājs apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību (vidēji lēmums par apdrošināšanas izmaksu tiek pieņemts aptuveni 39 dienu laikā), un kāds ir piemaksas lielums, ja apdrošināšanas prēmija tiek izmaksāta vairākās daļās
 • teritorijai, kurā KASKO polise ir derīga, kā arī vai nepastāv ierobežojumi, novietojot auto mašīnu naktī;
 • klienta tiesībām pašam izlemt par auto remonta izdevumu tiešu atlīdzināšanu vai par polises apdrošināšanas atlīdzības izmaksu naudā;
 • auto tiesīgo lietotāju skaita ierobežojumu;
 • pašriska lielumam katram no KASKO polisē ietvertajiem apdrošinātajiem riskiem – jo tas lielāks, jo polise maksās mazāk;
 • apdrošinājuma summai, par kādu tiks apdrošināta automašīna: lietotam auto tā ir tirgus vērtība, bet jaunam - oficiālā automašīnu dīleru noteiktā pārdošanas cena.

Lai apdrošinātu mašīnu, tai ir nepieciešamas drošības iekārtas – parasti minimālā prasība skaņas signalizācija ar mainīgo kodu, kura reaģē auto virsbūves elementu atvēršanu, un imobilaizers. Auto, kuri iekļauti riska grupā, jābūt aprīkotiem ar pret aizvilkšanas sistēmu, dažreiz ar GPS. Katrs apdrošinātājs ir izveidojis savas prasības – arī ar tām jāiepazīstas līgumā.

KASKO apdrošināšana

 

Kur iegādāties un kā izvēlēties?

Plašajā OCTA un KASKO polišu piedāvājumā var viegli apjukt – ievadot interneta meklētājā šos vārdus, parādās dažādi piedāvājumi, kuri visi kā viens sola vislētāko, ērtāko un izdevīgāko polisi. Tomēr – vai lētākā nozīmē arī labākā un patiešām izdevīgākā? Seko mūsu ieteikumiem:

 1. Pirms polises iegādes ir svarīgi iepazīties ar apdrošināšanas polises līguma noteikumiem!
 2. Tikpat noderīgi ir palasīt atsauksmes par pieredzi ar dažādām apdrošināšanas firmām – neizvēlies kompānijas, kuras iepriekš ir kavējušās ar atlīdzības izmaksām vai izvairījušās no savas atbildības!
 3. Ja tiek iegādāta KASKO polise, var ietaupīt palielinot pašriska apmēru, apmaksājot polisi vienā maksājumā ( nevis maksājot pa daļām), kā arī gadījumos, ja ar auto nebrauksi tālāk par Baltijas valstīm, kā polises darbības zonu norādi Baltiju, nevis visu Eiropu.
 4. Iegādājotie OCTA, bieži var ekonomēt to pērkot internetā. Tomēr galvenais ir braukt uzmanīgi, jo auto vadītāji, kuri nav pieteikuši negadījumu, par OCTA maksā mazāk!
 5. Ja ziemā auto netiek lietots vai nav piemērots braukšanai ziemā (piemēram, kabrioleti), neiegādājies OCTA polisi visam gadam. Variē ar termiņiem, lai ekonomētu!
 6. Ja nepieciešams apdrošināt automašīnas juridiskām personām (uzņēmuma īpašumā ir vairāki auto), apdrošināšanas kompānijas bieži piedāvā cenas ar atlaidi.
 7. OCTA apdrošināšanu var iegādāties mēnesi pirms beigusies iepriekšējā OCTA polise.
 8. Lai izdarītu pareizo izvēli, ļoti noderīgi un populāri ir arī kalkulatori, kuri piedāvā salīdzināt iespējamās izmaksas dažādās apdrošināšanas aģentūrās. Kalkulatorā jāievada dati par automašīnu (auto reģistrācijas apliecības numurs, reģistrācijas numurs) un OCTA / KASKO polises termiņš ( 3, 6, 9 vai 12 mēneši). Kalkulators uzrādīs populārāko apdrošināšanas firmu polišu cenas – Balta, If, Ergo, Gjensidige, Balta u.c..

Kad izvēlēts labākais piedāvājums, polisi var ērti un ātri iegādāties internetā, vai doties uz kādu no izvēlētās aģentūras klientu apkalpošanas centriem.

Iegādāties octa apdrošināšanu

Pētām šīs apdrošināšanas tēmas smalkāk un būs izvērstāks raksts par katru no tām.

Skatījumi
(0)
Komentāri
(0)

Komentāri

Autorizēties, lai komentētu ar:
Pilna apmācība

Izveido pieteikumu vai noslēdz līgumu

Izvēlies kategoriju
Izvēlies pilsētu, rajonu
Izvēlies tuvāko filiāli
Izvēlies nodarbības valodu un laiku
Uzdod jautājumu

Paldies par jautājumu!

Administrācija sazināsies ar Tevi vistuvākajā laikā!

Ziņot par kļūdu!

Paldies par Jūsu ierosinājumiem!

Jautājumu gadījumā mēs ar Jums sazināsimies.
Mēs rūpīgi izvērtēsim iesniegtos papildinājumus, lai veiktu uzlabojumus.