CSDD soda punktu sistēma jeb kā nepazaudēt tiesības

22 Nov, 2016
CSDD soda punktu sistēma jeb kā nepazaudēt tiesības

Braukt vai nebraukt?

Ikviens vadītājs pazīst nepatīkamo sajūtu, kad pēc ballītes jādomā, vai var sēsties pie auto stūres… Vai tikko mašīnai beigusies tehniskā apskate un jāaizbrauc vien uz CSDD nodaļu… Vai laukos gribas bez tiesībām aizskriet līdz veikalam, jo visi taču savējie… Tomēr prātā uzreiz nāk sods par braukšanu bez tehniskās apskates vai tehniskās pases, sods par braukšanu dzērumā vai sods par braukšanu bez tiesībām… Lai cik labi un kārtīgi mēs brauktu, nereti pat apzinīgākajiem šoferīšiem gadās “sagrēkot,” jo CSDD soda punktu sistēma ir barga un nepiekāpīga.

Kas īsti ir CSDD soda punktu sistēma?

CSDD soda punktu sistēma ir spēkā kopš 2003. gada un tās mērķis ir nodalīt ļaunprātīgos un regulāros ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus no tiem, kas brauc saskaņā ar noteikumiem. Sistēmas būtība paredz, ka papildus naudas sodiem par dažādiem pārkāpumiem un draudiem satiksmes drošībai, šoferis saņem arī soda punktus skalā no 0 - 8. Ja šoferis iegūst 16 soda punktus, tiesības tiek zaudētas.

Saskaņā ar statistikas datiem, ik gadu Latvijā ir vairāk kā pusmiljons administratīvo pārkāpumu. Izplatītākie ceļu satiksmes negadījumi un pārkāpumi, par ko piešķirti CSDD soda punkti, ir šādi:

 • Nepareiza ātruma izvēle 16,1%
 • Nepārliecināšanās par ceļu satiksmes drošību (neuzmanība)15,4%
 • Drošas distances neievērošana 6,4%
 • Ceļa zīmju neievērošana 5,7%
 • Krustojuma pārbraukšanas noteikumu neievērošana 5,3%
 • Manevrēšanas noteikumu neievērošana 4,1%


Sods par braukšanu dzērumā – visbargākais

Lai arī sods par izplatītāko pārkāpumu – ātruma pārsniegšanu - ir gana bargs, jo jārēķinās pat ar 570 EUR sodu, uz gadu atņemtām tiesībām un 5 soda punktiem, tomēr  sods par braukšanu alkohola reibumā paredz lielāko piešķirto CSDD soda punktu skaitu – 8.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili nāksies samaksāt līdz 640 EUR, 1 gadu palikt bez tiesībām un papildus vadītājs saņems lielāko iespējamo soda punktu skaitu, ko var saņemt uzreiz. Šis ir biežākais pārkāpums, par ko braucēji “iekrīt”, vadot auto nākamajā rītā pēc alkohola lietošanas.

Savukārt pats bargākais sods ir alkohola koncentrācijai pārsniedzot 1,5 promiles.  Šajā gadījumā var tikt piemērots naudas sods līdz pat 1400 EUR, jāatvadās no tiesībām uz 4 gadiem, kā arī līdz 15 diennaktīm jāpavada “aiz restēm”. Svarīgi atcerēties, ka arī mācību braukšanas laikā vadītājs nedrīkst būt dzēris. Par to tiek saņemts tas pats sods!

Agresīva braukšana

Brīžiem neizprotama var likties agresīva braukšana un soda piemērošana par to. Tomēr par šo pārkāpumu pienākas pat 6 soda punkti un 280 EUR naudas sods! Kas īsti ir agresīva braukšana? To iedala divās daļās:  

1) cits citam seko vairāki ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, kas saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu;

2) to traktē kā traucējumus vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai vai pārējo transportlīdzekļu vadītāju interešu ignorēšana, piemēram,  vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa apsteidzot, vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu vai apbraukšana pa sabiedriskā transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai, u.tml.

Pārkāpumi, par kuriem CSDD soda punktus nepiešķir

Par pārkāpumiem, kas nerada draudus ceļu satiksmei un apkārtējiem braucējiem, piemēram, mājās aizmirsti dokumenti vai diennakts gaišajā laikā nav ieslēgtas gaismas, izsaka brīdinājumu vai nosaka likumā paredzēto naudas sodu. Arī par braukšanu bez tiesībām noteikts naudas sods līdz 430 EUR apmērā. Tāpat, piemēram, sods par braukšanu bez ziemas riepām ir 30 EUR, bet bez soda punktiem. Arī sods par braukšanu bez OCTA polises var būt līdz 120 EUR apmērā, bet sods par braukšanu bez tehniskās apskates ir līdz 120 EUR, taču par to jau jāsaņem 1 soda punkts.

Tā kā sodu veidi ir ļoti dažādi, pilna tabula detalizēti apskatāma šeit.

Kad piešķir soda punktus un kur var uzzināt to skaitu?

Brīdī, kad auto aptur policija un tiek parakstīts protokols par veikto pārkāpumu, soda punktu skaits vēl nav zināms, jo tos  piešķirs CSDD. CSDD soda punktu pārbaude var tikt veikta divos veidos:

 • Ja vadītājs reģistrējies e-CSDD, informāciju nosūta šajā platformā. Papildus informācija "papīra formātā" tiek sūtīta tikai tad, ja pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros tiek piemērots vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums – tātad, atņemtas tiesības;
 • Ja piešķirti 8, 10, 12 vai 16 CSDD punkti, uz deklarēto adresi tiek nosūtīta ierakstīta vēstule.

Svarīgi atcerēties, ka, ja šoferis nepiekrīt piešķirtajam sodam un vēlas to pārsūdzēt, tas jādara laikus, jo par punktu reģistrāciju amatpersonas atsevišķus lēmumus nepieņem. Tos reģistrē automātiski dienā, kad beidzies pārsūdzēšanas termiņš.

Soda punkti ir spēkā 2 gadus no to piešķiršanas brīža, tad tie tiek automātiski dzēsti no CSDD punktu sistēmas. Atšķirīgi ir, ja tiek izdarīts pārkāpums, par kuru piešķir 8 punktus - šajā gadījumā soda punkti ir spēkā 5 gadus. Soda punkti CSDD ir strādājoša sistēma, jo smagāko pārkāpumu skaits samazinās.

Soda punktu dzēšana

 • Ja saņemti 4 soda punkti, vadītājs saņem informāciju uz e-pastu vai deklarēto adresi ar aicinājumu turpmāk nepieļaut ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus.
 • Ja saņemti 8 soda punkti, vadītājs saņem aicinājumu apmeklēt īpaši organizētas apmācības, kas jārealizē noteiktā termiņā. Tajās tiek atkārtoti ceļu satiksmes drošības jautājumi. Tāpat iespējams, ka būs jāapmeklē braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības. Ja vadītājs neapmeklē mācības vai kursus, vadītājam piešķir papildus 2 punktus. Tāpat 2 punkti tiek pievienoti, ja mācības tiek apmeklētas daļēji. Savukārt, ja mācības apmeklē, soda punktu skaits tiek samazināts par 2 punktiem. Pēc kursiem CSDD soda punktu pārbaudi var veikt e-csdd platformā, lai pārliecinātos, ka soda punkti dzēsti. 
 • Ja sakrāti 12 punkti,  jānokārto gan teorētiskais, gan praktiskās vadīšanas CSDD eksāmens. Arī šajā gadījumā soda punkti tiek samazināti par 2. Ja eksāmenu  izvēlas nekārtot, uzkrāto soda punktu skaitu palielina par 2 punktiem.
 • Ja sakārti jau 16 soda punkti (vadītājiem, kuriem braukšanas stāžs ir mazāks par 2 gadiem, tie ir 10 punkti), vadītājam atņem tiesības jeb piemēro tiesību lietošanas aizliegumu, kas ir spēkā 1 gadu. 20 dienu laikā ir jānodod autovadītāja apliecība. Ja šajā laika posmā nav aizturēta vai nodota vadītāja apliecība vai tiek vadīts transporta līdzeklis, termiņu pagarina. Pēc gada jākārto valsts pārbaudījumi- gan teorētiskais, gan praktiskais CSDD eksāmens.
 • Ja 10 gadu laikā divas reizes sakrāti CSDD soda punkti, vadītājs zaudē transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Šajā gadījumā atgūt tās varēs tikai pēc 5 gadiem. Lai atjaunotu vadītāja apliecību, būs jāveic visas darbības, kas attiecas uz vadīšanas tiesību pirmreizējo iegūšanu: apmācība autoskola, veselības pārbaude, eksāmens CSDD. 

Ja vadītājs saņēmis aicinājumu apmeklēt apmācības kursus

Kursi jāapmeklē 6 mēnešus no nosūtīšanas brīža.  Tos organizē CSDD un to ilgums ir 2 sestdienas. Maksa par kursiem ceļu satiksmes drošības jautājumos 36,81 EUR. Savukārt kursus drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos organizē  SIA "Drošas braukšanas skola" un SIA "SK333" un tie notiek 1 dienu. Maksa par kursiem drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos 128,06 EUR.

Braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības arī jāapmeklē 6 mēnešu laikā no paziņojuma nosūtīšanas brīža. Braukšanas korekcijas grupu nodarbības nodrošina SIA "Psihologs Tev" un SIA "Psihologs". Nodarbības notiek 4 dienas, to kopējais ilgums ir 10 stundas un maksa par korekcijas grupu nodarbībām ir 120 EUR.

Lēmumu par to, vai vadītājam jāapmeklē kursi vai braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības, pieņem CSDD, izvērtējot reģistrētos pārkāpumus, atkarībā no tā, vai punkti piešķirti par braukšanu alkohola reibumā, vai par agresīvu braukšanu, vai par luksofora signālu vai ceļa zīmju neievērošanu utt.  

Fotoradaru sodi

Saskaņā ar Valsts policijas datiem, par stacionāro un pārvietojamo fotoradaru fiksētajiem ātruma pārkāpumiem 2015. gadā sastādīti un nosūtīti 54 196 protokoli. Ap 60% gadījumu steidzīgie šoferi atļauto braukšanas ātrumu pārkāpuši līdz 20 km/h. Lielākais ātruma pārkāpums fiksēts Ķegumā, kur kāds brauca par 113 km/h ātrāk, kā atļauts. Lielāko ātrumu fotoradari fiksējuši BMW auto, kas braucis ar 203 km/h.

Visvairāk fotoradaru soda punktus par ātruma pārsniegšanu saņēmuši vadītāji ar Mitsubishi, BMW un Volvo/Volkswagen automašīnām. Kopējā sodu naudas summa, kas izrakstīta sodos, ir gandrīz 2 miljoni eiro. Detalizētāk šeit. Arī CSDD soda punktu pārbaudi par fotoradaru sodiem var veikt e-csdd.

Vai arī sodiem ir atlaides!?

Izrādās, jā, arī administratīvajiem sodiem ir atlaides! No 2016. gada 1. septembra spēkā ir jauns likums, kas amatpersonai atļauj samazināt soda apmēru par 50%, ja sodu apmaksā 15 dienu laikā. Amatpersona notikuma vietā izvērtēs notikušā apstākļus, pārkāpēja personību, izlems, vai daļēja atbrīvošana no soda palīdzēs sasniegt mērķi.

Lietuvā un Igaunijā šāda sistēma ar panākumiem darbojas jau vairākus gadus. Mērķis ir uzlabot valsts un privātpersonas attiecības, tās nokārtojot ātri. Kopš 1. septembra šī atlaide ir piemērota nepilnos 2000 gadījumu. Te gan jāatceras, ka ārkārtīgi svarīgi par soda atlaidi jautāt pārkāpuma izdarīšanas brīdī, jo pēc tam to saņemt vairs nebūs iespējams. Par šādu situāciju bija arī sižets populārajā raidījumā “BezTabu”, skaties šeit.

Diemžēl, ja sods fiksēts ar fotoradaru, negadījuma laikā ir cietušais, ir vainu pastiprinoši apstākļi, par pārkāpumu paredzēts administratīvais arests, gada laikā jau samaksāts samazinātais sods, lietā piemērota garantijas nauda, atlaide netiks piešķirta. Vairāk skatīt šeit!

Fotoradaru sodiem iespējams sagatavoties, jo ērta karte ar visiem aktuālajiem fotoradariem un pamatojumiem, kāpēc tie tur novietoti, ir publiski pieejama. Spied uz kartes, lai redzētu precīzāk!

 

Riskēt un sakrāt soda punktus patiešām nav vērts!

Mēs, Presto, viennozīmīgi esam par drošu braukšanu, nepārkāpjot likumu un respektējot citus satiksmes dalībniekus. 1 minūte, ko varbūt iegūsiet, braucot pāri mirgojošam luksofora signālam vai pāris stundas ātrāk aizbraucot no ballītes, kurā lietots alkohols, var būt pārāk mazs ieguvums, jo sekas var būt ne tikai lielie naudas sodi, bet arī zaudēts darbs, laiks, nauda, uztraukums, taisnošanās citu priekšā – vai tas tiešām ir tā vērts?

Brauciet atbildīgi un uzmanīgi! Atcerieties, ka soda punkti CSDD nepieļauj atkāpes!

Skatījumi
(0)
Komentāri
(0)

Komentāri

Autorizēties, lai komentētu ar:
Pilna apmācība

Izveido pieteikumu vai noslēdz līgumu

Izvēlies kategoriju
Izvēlies pilsētu, rajonu
Izvēlies tuvāko filiāli
Izvēlies nodarbības valodu un laiku
Uzdod jautājumu

Paldies par jautājumu!

Administrācija sazināsies ar Tevi vistuvākajā laikā!

Ziņot par kļūdu!

Paldies par Jūsu ierosinājumiem!

Jautājumu gadījumā mēs ar Jums sazināsimies.
Mēs rūpīgi izvērtēsim iesniegtos papildinājumus, lai veiktu uzlabojumus.